امیرچخماق یزد یا امیرچقماق

با گذر از خیابان امام(ره)، درست در مرکز بافت تاریخی شهر، یکی از اولین اماکن تاریخی که با آن دیدار خواهید کرد “میدان امیرچَقماق” و به زبان عامیانه یزد امیرچخماق یا امیرچماق است. همان میدانی که عکسش نماد شهر یزد شده و شاید تصویرش را زیاد دیده باشید.با ورود به میدان امیرچقماق یا امیرچخماق، اولین […]

ادامه مطلب امیرچخماق یزد یا امیرچقماق